Sluiten

Duurzaam zijn waar mogelijk is voor ons niet genoeg.
Duurzaamheid is een topprioriteit bij alles wat we doen, daarom hanteren we verschillende uitgangspunten.

 

‘We exclusively work with certified tanneries’

‘We gebruiken zo veel mogelijk

bio-katoen’

‘We zorgen voor eerlijke werkomstandigheden in de volledige keten’

‘We verwerken zo veel mogelijk gerecyclede materialen in onze producten’

‘We ontwerpen tijdloze, langdurige producten’

Code van arbeidspraktijken voor leveranciers

Alle leveranciers die aan onze producten werken, moeten de gedragscode van Shabbies Amsterdam voor leveranciers volgen.  De code bevat minimumvereisten voor arbeidsomstandigheden op basis van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en VN-principes.  Dit omvat het recht van alle werknemers om lid te worden van vakbonden, het recht op een leefbaar loon, redelijke werktijden, veilige arbeidsomstandigheden en een wettelijk bindende arbeidsrelatie. Kinderarbeid en alle vormen van discriminatie zijn strikt verboden.

 

Duurzaam materiaalbeleid

Ons beleid voor duurzame materialen schetst onze ambitie
om de milieu-impact van onze producten te verminderen.
Voor ons leer mogen alleen huiden worden gebruikt
die in leerlooierijen zijn beoordeeld door de
Leather Working Group (LWG) op goud of zilver niveau. 
Verder bepaalt het beleid dat alleen leer dat een bijproduct
is uit de vlees- en zuivelindustrie mag worden gebruikt.  
Huiden moeten afkomstig zijn uit landen met een
hoge standaard voor dierenwelzijn.

 

 

 

 

Sustainable materials policy 

Our sustainable materials policy outlines our ambition to reduce the environmental impact of our products. For our leather only hides may be used that have been rated in tanneries by the Leather Working Group (LWG) at a gold or silver level. The policy further stipulates that only leather that is a by-product from the meat and dairy industry may be used. Hides must come from countries with a high standard of animal welfare.