Disclaimer

Goed nieuws voor onze fans! Shabbies Amsterdam maakt een doorstart.
We werken er op dit moment hard aan om de webshop activiteiten weer op te starten. Lees hier de laatste update

Disclamer
De website www.shabbiesamsterdam.com en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van de Bretoniere Online B.V. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bretoniere Online B.V..

Copyright
De inhoud van deze website en andere uitingen van Shabbies Amsterdam op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Shabbies Amsterdam wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Shabbies Amsterdam behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Privacy
Alle gegevens die je invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Bretoniere Online B.V. zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat Bretoniere Online B.V. zonder je toestemming jouw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.